I den här byn kommer ni att få se mycket musik och teater. Den här byn bryr sig mycket om musik, teater och miljön. Miljön är bland det viktigaste som finns. Musik och teater är väldigt viktigt för alla i den här byn. I den här byn har yetisarna och människorna arbetat med att få in mycket musik och teater men samtidigt måste man tänka på miljön. Läs inläggen för att få veta mer.

fredag 22 april 2016

Var Gustav Vasa en bra kung?

Jag tycker att Gustav Vasa var en bra kung därför att han enade Sverige och gjorde det till ett eget land. Han var en bra kung för att han gjorde sig av med alla Sveriges skulder, men för att bli av med skulderna var han tvungen att ta över kyrkan och deras rikedomar, det var dåligt. Men han gjorde många andra bra saker. Till exempel att han översatte Bibeln från latin till svenska, skapade ett starkt försvar och införde ärftlig kronföljd. Men han gjorde också dåliga saker, till exempel att han dödade en del av hans gamla vänner som nu var upprorsmakare, tog en del av kyrkans rikedomar för sig själv och byggde borgar och bondgårdar och förstörde många kloster och då gick Sverige miste om sjukhus, skolor och bibliotek.

fredag 15 april 2016

Jag tycker faktiskt att Gustav Vasa var en bra kung för Sverige eftersom att om han inte hade gjort det han gjorde hade kanska inget varit som det är idag. Jag tycker att Sverige är bra idag, men om han hade gjort något annat eller om va hade haft en annan kung kanske det hade varit bättre men det vat man inte. Så jag tycker att han var en bra kung för att jag tycker att vi har det bra idag. 

Det var bra att han bestämde att kronan skulle ärvas för att annars kunde vi haft en annan kungafamilj eller kanske en president idag.

Om inte Gustav hade befriat Sverige från danskarna hade vi kanske idag varit en del av Danmark och vi ville ju vara ett självständigt land.