I den här byn kommer ni att få se mycket musik och teater. Den här byn bryr sig mycket om musik, teater och miljön. Miljön är bland det viktigaste som finns. Musik och teater är väldigt viktigt för alla i den här byn. I den här byn har yetisarna och människorna arbetat med att få in mycket musik och teater men samtidigt måste man tänka på miljön. Läs inläggen för att få veta mer.

Om

Vi som arbetar med denna blogg är: Amanda Eklund 13 år 6:an, Milly Björk 12 år 5:an, Lova Dahlberg 11 år 5:an och Siri Hedlund 11 år 5:an.


Vår blogg:
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

På vår blogg visar vi upp vårt arbete som vi gör i vårt klassrum och i vårt projekt "www.yetisinneedofalvik.blogspot.se
Vi får uppdrag som vi ska lösa via denna blogg.
Vårt arbete utspelar sig en virtuell värld och vi har skapat karaktärer som bor på denna planet.

Våra karaktärer är: Amanda = Lina, Milly = Cassandra, Lova = Brook och Siri=Haley.
Lina är 21 år och gillar att sjunga, dansa, spela teater och agera. Cassandra är 19 år och gillar att sjunga, spela gitarr och se på teater. Haley är 24 år och gillar att sjunga och prata med folk. Brook är 20 år och gillar att sjunga och spela fiol.

Vår by
Vi har fått ansöka om vilken by vi ville bo i. Vi valde Musik/Teater byn för att alla vi älskar det mesta som har med musik och teater att göra. När alla i våran by älskar musik och teater har vi ganska lätt att kunna skapa pjäser och shower och vi kommer alltid bra överens om vad vi ska göra.

Fakta om By och flagga
Våran by är miljövänlig och självförsörjande med mat och andra saker. Vi har ett stort köpcentrum där det finns alla möjliga affärer. Vi har fruktträdgård, skola, bibliotek m.m.
Våran flagga har ett kors i mitten. På två av sidorna är det musik-relaterade bilder och på dom andra sidorna är det teater-relaterade bilder.

Varför vi ska vinna?
Vi ska vinna för att vi samarbetar bra och vi har jobbat hårt med våran blogg. Vi har lärt oss mycket digitala verktyg och blivit bättre på matematik, svenska, no, so mm. 

Vad har vi lärt oss? Kunskap och digitalverktyg
Vi har lärt oss hur man bloggar. Vi har lärt oss använda flera appar tex. Imovie, Minecraft och Buddypoke. 

Hur tänker vi på källkritik?
Vi tänker mycket på källkritik, vi skriver ner det på nästan alla uppdrag vi har gjort.

Vilka vill vi ska läsa det vi skriver, vad kan andra lära sig av vårt arbete?
Vi vill att andra skolor, elever och lärare ska läsa det.  Dom kan lära sig att blogga, använda appar mm.

Kopplingar till läroplanen
Våra lärare ger oss uppdrag som är kopplade till de kunskapskrav, förmågor som finns i läroplanen. Temat för vårt arbete är att lära av historien ur olika ämnens perspektiv. Vi utför uppdragen som våra lärare ger oss, via denna blogg.

I svenska 
arbetar vi med alla förmågor.


Vi har ett språkutvecklande arbetssätt. Vi får genom uppdragen visa vår förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift genom att skriva olika typer av texter. VI får uttrycka våra åsikter och tankar och reflektera över egna och andras arbeten, både skriftligt och muntligt, genom kommentarer till uppdragen och diskussioner i klassrummet.


Teknik: 
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Matematik:
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier
och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Förmågorna i Matematik tränade eleverna också när de byggde sitt hus, utförde uppdrag i Minecraft etc

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar